Talentontwikkeling

talentontwikkeling

Talentontwikkeling van personeel is voor veel organisaties een uitdaging. Vaak vinden leidinggevenden het lastig de kwaliteiten van hun medewerkers aan te spreken. Hiermee blijft aanwezig potentieel onbenut.

Uit divers onderzoek blijkt dat mensen die hun sterke punten gebruiken, beter in hun vel zitten. Ze onderhouden betere relaties, ervaren meer voldoening, gaan beter om met stress en zijn veerkrachtiger. Organisaties die de talenten van hun medewerkers en hun teams benutten, scoren dan ook hoger op productiviteit, klanttevredenheid en medewerkerbetrokkenheid. Investeren in teamontwikkeling op basis van talent van medewerkers is dus een sleutel om een positieve, energieke werkomgeving te bevorderen.

Wat is talent?

Talent definieer ik als een eigenschap van een persoon die, als zij effectief wordt ontwikkeld en ingezet, leidt tot plezier, voldoening en excellente prestaties. Iedereen heeft ergens een natuurlijk talent voor. Als je je talent inzet, houd je er een voldaan gevoel aan over. Je voelt je sterk, scherp en energiek. Je leert ook sneller op gebieden waar je van nature al goed in bent. Jouw talent wordt door anderen gewaardeerd en als bijzonder ervaren. Vaak heb je echter niet in de gaten dat je een talent hebt. Je veronderstelt dat wat jou zo makkelijk afgaat, door iedereen kan worden gedaan. Maar dat is niet waar!

Talent ontdekken

Er zijn verschillende methoden om je talenten te helpen ontdekken. Eerder schreef ik al over ‘Ontdek je sterke punten’ van Marcus Buckingham en Donald Clifton. En recent maakte ik kennis met een mooie nieuwe methode. Patrick Lencioni beschrijft met zijn ‘Six types of working genius‘ zes verschillende werktalenten:

 1. Verwonderen (genius of wonder) gaat over het vermogen om over kansen en mogelijkheden na te denken en vragen te (blijven) stellen.
 2. Uitvinden (genius of invention) is de kwaliteit om steeds originele ideeën en oplossingen te bedenken.
 3. Beoordelen (genius of discernment) is het talent om intuïtief ideeën en situaties te evalueren en beoordelen.
 4. Enthousiasmeren (genius of galvanizing) is de kwaliteit om anderen te inspireren en hen tot actie aan te zetten.
 5. Activeren (genius of enablement) is de vaardigheid om ideeën of projecten vooruit te helpen.
 6. Volhouden (genius of tenacity) is het talent om projecten of taken te (helpen) voltooien om resultaten te behalen.

Persoonlijke talentontwikkeling

Lencioni beschrijft dat, net als voor ieder ander, ook voor jou geldt:

 • Je hebt een natuurlijke aanleg voor twee van deze zes kwaliteiten. Je bent er goed in en ze bezorgen je energie en plezier. Dit is jouw werktalent.
 • Twee van deze kwaliteiten kosten je juist energie. Waarschijnlijk ben je er ook niet bijzonder goed in. Dit zijn je werkfrustraties.
 • De twee resterende kwaliteiten vallen tussen de eerdere twee categorieën in. Je kunt ze redelijk goed uitvoeren, misschien zelfs heel goed, maar je haalt er geen plezier of energie uit. Dit zijn je werkvaardigheden.

Talentontwikkeling in teams

In teams moeten niet alleen de juiste kennis en vaardigheden aanwezig zijn om hun taken te kunnen uitvoeren. Als teamgenoten ook hun eigen talenten, vaardigheiden en frustraties beter begrijpen, kunnen ze 5 dingen beter doen:

 • De teamleden begrijpen waarom ze succesvol of niet succesvol zijn geweest bij eerdere inspanningen.
 • Oneerlijke en onjuiste oordelen over elkaars motivatie worden vermeden.
 • Ze verlichten hun schuldgevoel over worstelingen die ze op het werk hebben (gehad).
 • Dit soort teams kunnen snelle en concrete aanpassingen doen in hun rollen en verantwoordelijkheden om beter in te spelen op elkaars sterke punten (en om elkaars zwakke punten te vermijden).
 • Ze krijgen meer gedaan in minder tijd.

Juist in teams liggen mogelijkheden om ieders talent te ontwikkelen en te benutten. Vaak is een energieslurpende taak voor de een de passie van een ander. Natuurlijk is het daarbij niet de bedoeling dat iedereen alleen maar doet waar men zin in heeft of toevallig goed in is. Alle teamtaken zullen door het team moeten worden uitgevoerd, inclusief de minder leuke werkzaamheden.

Assessment talentontwikkeling

Ik heb een vragenlijst opgesteld om jouw werktalenten, werkvaardigheden en werkfrustraties te identificeren. Deze vragenlijst is gebaseerd op Patrick Lencioni’s methodiek. Ze helpt jou om je werktevredenheid, effectiviteit en kans op succes te vergroten. Neem graag contact met me op als je interesse hebt in een gratis assessment voor jouzelf of je team.