The strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team.

De kracht van het team is elk individueel lid. De kracht van elk lid is het team.

Phil Jackson

Programma's teamontwikkeling

Mijn ondersteuning en begeleiding bij teamontwikkeling is maatwerk. Om je een idee te geven van mijn programma teamontwikkeling schets ik op deze pagina een aantal eerder uitgevoerde trajecten die als basis kunnen dienen voor jouw team. 

Of lees meer over mijn aanpak en ideeën in mijn E-book ‘TEAMCRAFT‘.

Tarieven van mijn trajecten zijn op aanvraag en afhankelijk van het aantal deelnemers en de duur van het traject.

Laten we afspreken, zodat we samen kunnen overleggen wat in jouw team nodig is en waar de beste resultaten mee kunnen worden behaald.

Topteam

Intensieve 2-daagse training voor management teams die hun organisatie effectief willen leiden om sterk en succesvol te worden.

Resultaten na afloop van dit programma:

 • Onderlinge verbinding en vertrouwen vergroot binnen MT;
 • Samenwerking en communicatie binnen MT verbeterd;
 • Overeenstemming over visie, doelen en kernwaarden van de organisatie;
 • Duidelijkheid over hoe de organisatie haar doelen zal bereiken;
 • Verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden MT-leden;
 • Afspraken over communicatie naar medewerkers;
 • Roadmap voor verdere ontwikkeling van afgesproken principes op weg naar sterke en effectieve organisatie.

Duur: 2 dagen + 1 terugkomdag na 6 maanden.

topteam-teamontwikkeling

Ja, ik wil een topteam bouwen!

teamoverleg-teamontwikkeling

Ja, ik wil ons teamoverleg stroomlijnen!

Teamoverleg

Workshop van 1 dag en coaching ‘on the job’ om als team te leren beter prioriteiten te stellen, effectiever de vergadertijd te benutten, constructiever te discussiëren en betere besluiten te nemen.

Resultaten na afloop van dit programma:

 • Onderlinge verbinding en vertrouwen vergroot binnen team;
 • Verbetering samenwerking en communicatie;
 • Overeenstemming over teamdoelen;
 • Effectiever teamoverleg;
 • Meer focus op bespreking belangrijkste zaken in vergaderingen;
 • Betrokken teamleden.

Duur: 1 dag + 3 maanden coaching ‘on the job’.

Basiskamp

Naast bespreking van de teamdoelen en de rollen van de teamleden, leer ik je team hoe jullie samen prioriteiten stellen en onderling afspraken maken. Daarmee worden de bouwstenen voor een sterk en effectief team gelegd.

Resultaten na afloop van dit programma:

 • Onderlinge verbinding en vertrouwen vergroot binnen team;
 • Samenwerking en betrokkenheid verbeterd;
 • Overeenstemming over teamdoelen;
 • Verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden teamleden;
 • Grondslagen ResultaatGerichte Afspraken duidelijk.

Duur: 1 dag + 1 terugkomdag na 6 maanden.

basiskamp-teamontwikkeling

Ja, ik wil de basis van mijn team goed inrichten!

koers-teamontwikkeling

Ja, ik wil een nieuwe teamkoers bepalen!

Koers

Door met jouw team de doelen, verantwoordelijkheden te bespreken, weet ieder teamlid welke rol hij/zij speelt in het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen. Daarmee wordt een aanzet gegeven voor goede samenwerking.

Resultaten na afloop van dit programma:

 • Onderlinge verbinding en vertrouwen vergroot binnen team;
 • Communicatie verbeterd;
 • Overeenstemming over teamdoelen;
 • Verduidelijking rollen en verantwoordelijkheden teamleden.

Duur: 1 dag.