Gedragscode

Commitments

Paul Stroomer Coaching & Advies houdt zich aan een erkende gedragscode en werkt volgens de volgende belangrijkste commitments in zowel coachings- als adviestrajecten:

Ethische gedragscode

Als coach onderschrijf ik daarnaast de ethische gedragscode van de International Coach Foundation (ICF), die hieronder is beschreven.

Deel 1: Definitie van coachen

In veel gevallen zijn coachee en sponsor één en dezelfde persoon en wordt naar hen gezamenlijk verwezen als de coachee. In alle gevallen moeten in coachingsovereenkomsten duidelijk de rechten, rollen en verantwoordelijkheden van zowel coachee als sponsor zijn vastgelegd als zij niet één en dezelfde persoon zijn.

Deel 2: De ICF-normen voor ethisch gedrag

Professionele ICF-coaches streven naar gedrag dat het beroep van coach in een positief daglicht stelt. Zij tonen respect voor verschillende benaderingen van coachen en erkennen dat ze ook door van toepassing zijnde wetten en reglementen zijn gebonden.

Sectie 1: Professioneel gedrag in het algemeen

Als coach zal ik:

Sectie 2: Belangenconflicten

Als coach zal ik:

Sectie 3: Professioneel gedrag met coachee

Als coach zal ik:

Sectie 4: Geheimhouding/privacy

Als coach zal ik:

Deel 3: De ethische ICF-verbintenis