Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.

Samenkomen is een begin. Bij elkaar blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes.

Henry Ford

Teamontwikkeling

teamontwikkeling

Organisaties veranderen, werknemers worden autonomer en teams moeten steeds effectiever opereren om hun doelen te kunnen realiseren. Sterke en betrokken teams kenmerken zich door duidelijkheid, goede resultaten, hoge productiviteit, goed moreel en het feit dat goede medewerkers er niet over peinzen weg te gaan.

Een sterk en betrokken team creëren of behouden is niet eenvoudig. Het vereist veel werk, moed en discipline gedurende een langere periode. Als teamcoach help ik daarbij. 

Ik stimuleer professionele teamontwikkeling zodat je samen meer bereikt. Ik leer jullie samen te kijken naar de gemeenschappelijke doelen en ga actief met jullie manier van samenwerken aan de slag. We versterken de onderlinge verbinding en creëren duidelijkheid over afspraken en besluiten. Iedereen in het team wordt zich daarmee bewust van de onderlinge patronen en van ieders eigen rol in het team. We bouwen aan de voorwaarden voor duurzaam succes. Daarbij baseer ik me op algemeen erkende modellen om teams te versterken, aangevuld met bouwstenen die in mijn eigen ervaring tot goede resultaten leidden.

Ja, ik wil hulp bij het versterken van mijn team!

Voor wie?

Een sterk team is een team dat haar doelstellingen realiseert. Voorwaarde daarvoor is dat het team optimaal gebruik maakt van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid. In zo’n team voelen de teamleden zich veilig en wordt constructief en met plezier samengewerkt.

Om zover te komen, zijn een solide basis en blijvende inspanning van alle betrokkenen vereist. Ik kan je goede ondersteuning bieden in diverse fasen, bijvoorbeeld:

  • Doelen en rollen van je team verduidelijken;
  • Onderlinge samenwerking en communicatie in je team verbeteren;
  • Effectiever met je team overleggen.

Mijn teamontwikkeling kan ook bij een goed presterend team als ‘jaarlijkse onderhoudsbeurt’ worden ingezet. 

Als je al tevreden bent over de effectiviteit van je team, maar wel op regelmatige basis met een onafhankelijke gesprekspartner wilt sparren over wat er met jouzelf of je team gebeurt, bied ik daarvoor graag mijn persoonlijke coaching aan.

Van intake

We starten met een eerste, kostenloze kennismaking met jou als leidinggevende. Je leert mij kennen en we onderzoeken samen je hulpvraag en wat jij als resultaat zou willen zien van een teamtraject. Ik vorm mij een beeld van de organisatie, haar doelen en het team. Op basis daarvan stel ik een offerte op, zodat je weet wat je kunt verwachten qua resultaat, tijd en kosten.

Als wij beiden enthousiast zijn en vertrouwen hebben in een succesvolle samenwerking, dan vormen de offerte en een definitieve opdracht de rode draad voor onze verdere samenwerking.

 

Intake

Tot aanpak

Samen met jou stippel ik de beste route uit om de gewenste ambities te realiseren. Soms lever ik alleen een assessment aan, op basis waarvan jij een goed gesprek met je team kunt voeren. Maar ik kan ook een analyserende rol aan en jou voeden met adviezen. Of je zet mij in als inspirator/workshopleider tijdens een of meerdere actieve teamsessies. Een volledig implementatietraject is ook mogelijk.

In alle gevallen evalueren we geregeld de voortgang. Daarbij bespreken we of bijsturing noodzakelijk is om het voor jou optimale resultaat te bereiken.

Aanpak

Ik wil je niet overladen met adviezen en je achterlaten met uitgebreide rapporten. In plaats daarvan lever ik actieve ondersteuning bij wat er nu speelt om jou en je team verder te helpen.

Ik adviseer jou als leidinggevende tijdens een teamtraject mijn individuele leiderschapstraject ‘Topervaring’ te doorlopen. Hiermee help ik jou in je leidende rol om focus op en energie voor de teamontwikkeling vast te houden. Daarmee wordt het resultaat van de teamontwikkeling nog krachtiger en duurzamer.

Resultaat

Naar resultaat

Mijn teamontwikkeling leidt tot de volgende resultaten:

  • De teamdoelstellingen zijn helder;
  • Iedereen is doelgericht aan het werk en heeft duidelijkheid over de te bereiken resultaten, waardoor deze eerder worden gerealiseerd;
  • Hogere medewerker-tevredenheid, flexibiliteit en betrokkenheid, doordat duidelijkheid over teamrollen en werkafspraken is gecreëerd;
  • Verbeterde onderlinge communicatie en samenwerking, resulterend in een positieve sfeer waarin teamleden zich gewaardeerd en van belang voelen voor het succes van het team.

Eén goede teamsessie of start van een programma maakt meestal nog geen zomer. Daarom begeleid ik een team vaak gedurende een langere periode. De wijze waarop dat gebeurt, is maatwerk. We kunnen bijvoorbeeld vervolgsessies organiseren die inspelen op actuele zaken en gebeurtenissen.

Door een combinatie met individuele coaching van een of meer van de teamleden versnelt de teamontwikkeling. En als toch onduidelijkheid over de basiselementen van het team wordt ervaren, kunnen we de teamleden eerder vastgestelde uitgangspunten en afspraken opnieuw laten bespreken; een krachtige vorm van teambuilding!

Programma's teamontwikkeling

topteam-teamontwikkeling

Topteam

Intensieve 2-daagse training van management teams die hun rol als expeditieleider naar een sterke en duurzaam succesvolle organisatie willen vormgeven.

teamoverleg-teamontwikkeling

Teamoverleg

Eendaagse workshop en ‘coaching on the job’ om de effectiviteit van team-vergaderingen te vergroten.

basiskamp-teamontwikkeling

Basiskamp

Eendaagse training voor teams die basisafspraken willen maken over hun samenwerking en resultaat-gerichtheid.

koers-teamontwikkeling

Koers

Eendaagse workshop voor teams die duidelijkheid willen scheppen over hun doelen en de wijze waarop ze samenwerken.

Wil je meer informatie of samen aan de slag? Lees mijn E-book of neem graag contact met me op.