Sterk en gezond team?

sterk-en-gezond-team

Een sterk en gezond team maakt optimaal gebruik van de unieke kwaliteiten en kracht van ieder teamlid om de doelstellingen te realiseren. Patrick Lencioni is oprichter van consultancybureau The Table Group in San Francisco. Hij stelt dat in een effectief team duidelijkheid heerst, resultaten worden geboekt, de productiviteit hoog is, het moreel goed is en goede medewerkers er niet over peinzen weg te gaan. Ik denk dat niemand bezwaar kan hebben tegen deze uitgangspunten, dus ik heb ze van harte geadopteerd.

Zou je jouw team sterk en gezond noemen? Zo ja, gefeliciteerd, mooi werk! Blijf vooral investeren in jullie effectieve samenwerking! Zo nee, weet je dan waaraan jullie concreet kunnen werken?

Volgens Lencioni (2002) voldoet een sterk en gezond team aan de volgende voorwaarden:

  • De teamleden zijn gefocust op de resultaten van het team als geheel;
  • De teamleden nemen verantwoordelijkheid voor gemaakte afspraken en beslissingen;
  • Het team maakt afspraken en neemt besluiten waaraan iedereen zich committeert;
  • De teamleden hebben geregeld productieve conflicten over belangrijke kwesties;
  • De teamleden vertrouwen elkaar en durven zich kwetsbaar op te stellen. 
voorwaarden-sterk-gezond-team-lencioni
Voorwaarden voor sterk en gezond team volgens Lencioni.

Zelf aan de slag?

Zou het niet fijn zijn om eenvoudig in beeld te kunnen brengen waar jouw team staat? Eerder schreef ik een artikel over de 12 vragen van Gallup om medewerkersbetrokkenheid te inventariseren. Nu heb ik, naar Lencioni’s voorbeeld, een korte vragenlijst voor teams samengesteld. Daarmee kan jouw team bepalen op welke van bovenstaande voorwaarden het goed presteert en waar verbetering mogelijk is. Bespreking van de resultaten door het team kan een krachtige vorm van teambuilding zijn. Je kunt je ook door mij laten helpen met een programma om jouw team sterk en gezond te maken.

Heb je interesse in deze teamvragenlijst of wil je mijn hulp bij een teamontwikkeltraject, neem dan graag contact met me op. Je kunt ook over mijn aanpak en mijn programma’s lezen in mijn E-book TEAMCRAFT.

Referentie

  • Lencioni, P., De 5 frustraties van teamwork, 2002, Business Contact: Amsterdam.