Intuïtie en leiderschap

Intuitie

Intuïtie, we hebben het allemaal. Het is een snelle, instinctieve vorm van besluitvorming die iedereen uitvoert. Dagelijks nemen onze hersenen instinctief vele beslissingen. Bedenk maar eens hoe vaak je je pas achteraf realiseert waarom je iets deed. Waarom je dingen weet zonder je bewust te zijn dat je ze weet. Of dat je opeens een oplossing voor een probleem ziet, waar je al een tijd mee worstelt.

Toepassen van je intuïtie in het dagelijks leven is 1 ding. Het is nog heel iets anders om haar ook te gebruiken in je werk. In onze hedendaagse cultuur vinden veel mensen dat er geen plaats is voor intuïtie in het zakelijk leven. Beslissingen moeten worden genomen op basis van harde data en logische feiten; niet op vertrouwen of onderbuikgevoel. Iets doen omdat het goed voelt, wordt weinig geaccepteerd als argument. In de afgelopen jaren is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar intuïtie en hoe zij werkt. Er is groeiend bewijs dat intuïtie meer is dan zomaar een gevoel. Intuïtie wordt steeds meer gezien als een bron van zinvolle informatie en een onmisbare aanvulling op het rationele denken.

Ontwikkel je intuïtie en leer naar haar te luisteren. Je zult versteld staan van je innerlijke wijsheid. Je intuïtie zal je steeds betrouwbaarder vertellen wat je moet doen als zich een nieuwe situatie voordoet. Als je daarop vertrouwt, hoef je je minder zorgen te maken, minder te piekeren, blijf je dichter bij jezelf en voel je je beter. Die kwaliteiten maken je sterker; als leider en als mens.

The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant. We have created a society that honors the servant and has forgotten the gift.” 
Albert Einstein

De kracht van intuïtie

Wanneer we in onzekerheid verkeren of een beslissing moeten nemen op basis van onvolledige informatie, zoeken onze hersenen naar een passende reactie. Je bewustzijn is echter niet zo geschikt voor het nemen van dit soort complexe beslissingen. Je onderbewustzijn heeft daarvoor veel meer capaciteiten. Beelden, gevoelens, kleuren, geuren, herinneringen, subtiele signalen uit de omgeving helpen je brein associaties te leggen met situaties waarvoor het zich in de loop van jouw leven geplaatst zag. Die indrukken worden vervolgens omgezet in bruikbare informatie voor een (probleem)analyse.

In het vermogen om bewuste en onbewuste kennis te combineren, die in je geheugen is opgeslagen, schuilt de grote kracht van intuïtie. Omdat het onbewuste denken 20.000 keer sneller werkt dan het bewuste en veel meer belangen meeweegt, leidt intuïtie tot betere beslissingen. En daarbovenop: je intuïtie is hard voor je aan het werk terwijl jij slaapt of met iets anders bezig bent. Dat is pas efficiënt!

Ted-talk: ‘The courage to trust yourself … listen to the nudges‘ door Jo Simpson.

Intuïtie en leiderschap

In deze tijd waar veranderingen elkaar opvolgen, de wereld steeds complexer wordt en enorme hoeveelheden informatie beschikbaar zijn, bereiken we de grenzen van het traditionele leiderschap. Alleen op basis van analyse en ratio kan de werkelijkheid niet meer worden begrepen. Deze tijd vraagt om leiderschap dat gevoed wordt door verbinding; verbinding met jezelf, je medewerkers, je klanten, je concurrenten en de planeet.

Dit vraagt van jou als leider om zelfreflectie, kwetsbaarheid en het loslaten van de controle. Alleen dan kun je leidinggeven op een manier die past bij deze tijd: je gebruikt je hoofd, laat je leiden door je hart en zet bewust je intuïtie in. Je intuïtie geeft je toegang tot een enorme informatiebron waarmee je snel en doeltreffend de juiste keuzes kunt maken. Het ontwikkelen van dit intuïtieve vermogen vormt de grondslag voor succesvol management. Helemaal als je er in slaagt de gezamenlijke intuïtieve intelligentie in de organisatie aan te spreken, kunnen grote stappen worden gemaakt ten aanzien van creativiteit, innovatie, effectiviteit en groei.

Kloppen intuïties altijd?

Moet je altijd doen wat je gevoel je ingeeft? Nee, dat ook weer niet. Soms is het beter om te vertrouwen op rationele overwegingen en intuïtieve ingevingen te negeren. Je intuïtie heeft namelijk niet altijd gelijk. Ze is gebaseerd op jouw persoonlijke ervaringen en weegt ook ervaringen mee, waarvan je rationeel kunt zeggen dat ze niet (meer) relevant zijn; bijvoorbeeld negatieve gebeurtenissen of angsten uit het verleden. Iets kan dan verkeerd aanvoelen, terwijl het wel goed voor je is. Ook kan impulsief gedrag soms leiden tot verkeerde keuzes of beslissingen, omdat niet alle aspecten van een situatie zijn doordacht.

Intuïtie kan de ratio niet vervangen; het gaat om de balans. Denken en voelen gaan samen. Je hebt informatie nodig om te kunnen beslissen. Je moet weten waar het over gaat, wat de kansen zijn. Daarna kun je je intuïtie de tijd en de ruimte geven om een goede ingeving te produceren. Of andersom: spreek je intuïtie aan, vorm een eerste mening en staaf deze met feiten ter onderbouwing. Op deze wijze voorkomt een intuïtieve leider een zwakke leider te worden, die teveel zijn/haar gevoel volgt en daardoor chaotisch, impulsief, weinig daadkrachtig en snel maar onzorgvuldig acteert.

Kenmerken van intuïtief leider

De moderne, intuïtieve leider onderscheidt zich op een aantal vlakken duidelijk van zijn ouderwetse collega. Een intuïtieve leider:

 • durft zichzelf te laten zien, zich kwetsbaar op te stellen en onderkent niet alles zelf beter te weten;
 • heeft de moed om ieders intuïtieve ingevingen te gebruiken bij het nemen van beslissingen.
 • is minder gericht op controle en sturing, maar vertrouwt zichzelf, de omgeving en de ingerichte processen;
 • kent zichzelf en is alert op projecties, (voor)oordelen en interpretaties waardoor zijn/haar intuïtieve kracht kan worden vertroebeld;
 • weet balans te houden tussen het inzetten van intuïtie en ratio en is in staat om intuïtieve signalen te verifiëren met de ratio;
 • staat in contact met zichzelf en iedereen om hem/haar heen;
 • zet zich in voor voortdurende groei en persoonlijke ontwikkeling van zichzelf en de medewerkers;
 • neemt de ruimte om tot rust te komen en geeft daar ook anderen gelegenheid voor, zodat ieder in contact is met persoonlijke drijfveren, wensen en mogelijkheden;
 • plaatst alles in het kader van het grotere geheel; de eigen missie en persoonlijke waarden ondersteunen de wijze waarop de doelstellingen worden bereikt.

Hoe ontwikkel je intuïtie?

Leven en leidinggeven met intuïtie kun je leren. Hoe meer je er voor openstaat, des te betrouwbaarder wordt het. Maar het begint met jezelf meer rust en stilte gunnen, zodat je meer aandacht kunt hebben voor alle signalen die je uit je lichaam en onderbewustzijn krijgt. Koester je eigen lichaam, geeft je essentiële behoeften aandacht, sta open voor innerlijke boodschappen en luister minder naar de hersenspinsels van je ego.

Acht praktische tips

Acht tips om je intuïtie te versterken zijn:

 1. Reflecteer op en wees je bewust van je doelen en waarden, zodat focus ontstaat op wat echt belangrijk voor je is en onderbewust oplossingen voor je vraagstukken worden gegenereerd die ‘goed voelen’;
 2. Neem gedachten die bij je opkomen serieus. Onthoud ze of schrijf ze op, zodat je er later nog eens rustig over kunt nadenken;
 3. De vuistregel ‘ergens een nachtje over slapen’ werkt echt. Neem bij ingewikkelde kwesties alle informatie door, schrijf je afwegingen op en ga slapen. Neem de volgende ochtend de beslissing die het beste voelt;
 4. Wees gespitst op tekens en symbolen in je omgeving. Wat valt je op en wat zegt dat over jou of over waar je je mee bezighoudt?;
 5. Voed je onbewuste: gebruik je zintuigen, lees verhalen, luister of maak muziek, schilder, teken, knutsel, dagdroom, …;
 6. Durf alleen te zijn en je eigen beslissingen te nemen. Je intuïtie is een hoogstpersoonlijk, op maat gemaakt kompas. Neem de ruimte er naar te luisteren, analyseer of veroordeel haar niet, maar probeer haar te begrijpen en heb de moed er naar te handelen;
 7. Neem afstand van de situatie en neem bij belangrijke beslissingen een time-out om je onderbewustzijn zijn werk te laten doen. Check geregeld: “Wat is mijn gevoel en waar komt het uit voort?”;
 8. Spreek met anderen en wees nieuwsgierig naar hun perspectieven, zodat creatieve samenwerking ontstaat, die mogelijk tot een kettingreactie van inzichten leidt.