Gebruik jij de helft van je brein?

helft-van-je-brein

Misschien ben jij, net als ik, altijd op zoek naar mogelijkheden om te leren en jezelf te ontwikkelen; zowel thuis als op je werk. ‘Authentiek zijn’ en ‘je sterke punten benutten’ zijn daarvoor een goede start. Alles lezen wat los en vast zit, helpt ongetwijfeld ook. En vooral veel uitproberen en experimenten doen. Maar wat nu als je dan nog altijd maar de helft van je brein gebruikt? Wat zou mogelijk zijn als je ook die andere helft leert inzetten? Ik vind dat een spannende gedachte!

De wetenschap suggereert dat luisteren naar ‘je gevoel’ misschien de superkracht is die je capaciteiten deze boost kan geven. Onze Westerse maatschappij baseert zich immers vooral op redeneren en logica. Deze kwaliteiten zullen weliswaar altijd van belang zijn. Maar in de wereld van tegenwoordig zijn ze niet langer voldoende. Niet voor niets wordt inspelen op het niet-weten de competentie van de toekomst genoemd. Het gaat over de omgang met onzekerheid. En over vertrouwen hebben in processen waar je de uitkomst niet van kunt weten of voorspellen. Daarvoor is integratie vereist van het gebruik van de linker hersenhelft (analyse en ratio) met rechter hersenhelft-denken (intuïtie, empathie en creatieve probleemoplossing).

Onderzoek Accenture

In 2019 publiceerde adviesbureau Accenture resultaten van een wereldwijd onderzoek (Lacy e.a. (2019)). Dit onderzoek werd uitgevoerd bij meer dan 200 Accenture-leidinggevenden en ruim 11.000 van hun klanten en medewerkers. De kern van het rapport is dat leidinggevenden het gebruik van het rechterdeel van hun brein fors zouden moeten verhogen. Niet alleen omdat klanten dat van hen vragen, maar ook de eigen medewerkers. Gebruik van het rechterbrein stimuleert:

 • De ontwikkeling van nieuwe ideeën;
 • Het verbinden van schijnbaar losgekoppelde theorieën en praktijken;
 • Onderlinge verbinding tussen mensen;
 • Het (zelf)vertrouwen.

De belangrijkste cijfers uit het rapport zijn:

 • 89% van de Accenture-leiders heeft een opleiding gevolgd die vooral hun vaardigheden van de ‘linker hersenhelft’ heeft aangescherpt;
 • 65% van de leidinggevenden geeft toe dat de vaardigheden van hun rechter hersenhelft het zwakst zijn ontwikkeld. Ze erkennen de noodzaak om empathie en intuïtie te ontwikkelen;
 • 8% van de leiders hanteert zowel kwaliteiten van hun linker als hun rechter breinhelft;
 • 22% hoger is de omzetgroei van de organisaties waar de leiders hun rechter hersenhelft actief benutten;
 • 34% hoger is de winstgevendheid van de organisaties waar de leiders hun rechter hersenhelft actief benutten.

Leiderschapsontwikkeling

Uiteraard is een beschrijving van belangrijke breinfuncties in een linker- en een rechter hersenhelft een vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dat doet niets af aan het feit dat leidinggevenden op alle niveau’s hun kwaliteiten zullen moeten ontwikkelen als ze in staat willen blijven hun rol effectief uit te voeren. Het onderzoek van Accenture toont wat mij betreft overtuigend aan dat met name vaardigheden van de zogenaamde rechter hersenhelft, waaraan creatieve en empathische vermogens worden toegeschreven, nodig zijn bij leiderschapsontwikkeling.

Leiderschap zal volgens mij vanaf nu meer en meer gaan over:

 • Benadrukken dat werk zinvol moet zijn en moet bijdragen aan een betere wereld;
 • Ontwikkeling van de talenten van medewerkers;
 • Niet zwart-wit denken;
 • Constructief zoeken naar oplossingen;
 • Het vermogen zich in anderen te verplaatsen;
 • Kalm blijven onder stress;
 • Focus op succes en plezier;
 • Durven vertrouwen op het gevoel bij het nemen van beslissingen;
 • Het creëren van betrouwbare relaties.

Activeer de rechter helft van je brein

Ik volgde recent een training bij Shirzad Chamine, docent aan Stanford University (VS). Sindsdien ben ik mij veel bewuster van de verschillende functies van ons brein. Chamine heeft met zijn team een uniek besturingssysteem ontwikkeld. Daarmee brengt hij het linker brein-denken tot rust en wordt het rechter brein geactiveerd (Chamine (2012)). Ik ben zelf het bewijs dat deze methode rationeel opgeleide mensen aanspreekt. Met name de eenvoud en laagdrempeligheid van de oefeningen spreken mij aan. Iedereen kan ze zelf uitproberen en hun effect ervaren. Als je interesse hebt in deze oefeningen en meer wilt weten over ontwikkeling van je rechter hersenhelft, nodig ik je van harte uit contact met mij op te nemen. In een (gratis) kennismakingsgesprek kan ik je laten ervaren wat de linker- en rechterhelft van je brein voor jou (kunnen) doen.

Referenties

 • Chamine, S., ‘Positive Intelligence‘, 2012, Greenleaf, Austin TX (VS).
 • Lacy, P., LaVelle, K. en Zamora, A., ‘Striking balance with whole-brain leadership‘, 2019, https://www.accenture.com/_acnmedia/Thought-Leadership-Assets/PDF/Accenture-Strategy-Whole-Brain-Leadership-New-Rules-of-Engagement-for-the-C-suite.pdf.