Ideale teamspeler

topteam-teamontwikkeling

Wat maakt een ideale teamspeler? En waarom is het zo’n plezier om met zo iemand te werken? Voor sommige mensen is het eenvoudig om waarde toe te voegen aan hun team. Ze voelen zich verantwoordelijk voor het werkproces, voeren hun taken nauwgezet en betrouwbaar uit, springen bij waar dat nodig is en dragen bij aan een goede sfeer. Het is heerlijk om met zulke mensen samen te werken. Ze hebben weinig management en coaching nodig om effectief te zijn in hun rol. Hun vaardigheden lijken misschien normaal, maar ik denk dat die vaardigheden precies het verschil maken tussen een waardevol teamlid en iemand die dat (nog) niet is.

Basisvaardigheden van een ideale teamspeler

 • Komt op tijd en weet wat van hem/haar wordt verwacht.
 • Komt verplichtingen na of informeert anderen tijdig wanneer dat niet lukt.
 • Stelt vragen over wat niet bekend of onbegrepen is.
 • Leert collega’s kennen door vragen te stellen en te luisteren naar wat een ander te vertellen heeft.
 • Zorgt dat duidelijk is wat exact van hem/haar wordt verwacht.
 • Ontvangt feedback zonder in de verdediging te schieten.
 • Waardeert en respecteert de deskundigheid van collega’s.

Gevorderde vaardigheden van een ideale teamspeler

 • Gunt collega’s persoonlijk succes en geeft collega’s complimenten.
 • Maakt plezier en viert successen; van zichzelf, van collega’s en van het team.
 • Helpt collega’s hun doelen te bereiken en biedt hen (spontaan) hulp aan waar dat nodig of mogelijk is. 
 • Heeft een eigen mening en staat toch open voor de ideeën van anderen.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor iets wat hij/zij niet goed heeft gedaan en wijst niet naar anderen.
 • Denkt in oplossingen, niet in problemen.
 • Geeft eerlijke feedback.

Expertvaardigheden van een ideale teamspeler

 • Is bereid om zich kwetsbaar op te stellen en geeft grenzen aan.
 • Uit zijn/haar mening met respect, op een positieve en rustige manier.
 • Houdt de doelen van het team en de organisatie voor ogen en streeft naar optimale samenwerking.
 • Vraagt om hulp door collega’s.
 • Vraagt om feedback van collega’s.
 • Blijft gericht op leren en ontwikkelen; zowel voor zichzelf als voor het team.
 • Stelt het gezamenlijk resultaat boven het eigen belang.

Help jij als leidinggevende?

Heb jij je medewerkers al eens verteld dat je bovenstaande kwaliteiten van belang vindt? En coach jij hen om daar (nog) beter in te worden? Beoordeel je je teamleden ook op deze competenties? Zodat jullie een topteam kunnen worden dat duurzaam haar doelen realiseert?

Ben jij een ideale teamspeler?

En hoe zit het eigenlijk met jouzelf? Ben jij zelf een ideale teamspeler? Patrick Lencioni beschrijft in zijn boek ‘The Ideal Team Player’ (2016) dat voor een teamspeler eigenlijk slechts drie kwaliteiten echt van belang zijn. Het betreft: “Humble, hungry and smart”. Ik vertaal ze als bescheiden, bevlogen en betrokken. Aanvankelijk dacht ik dat dit een beetje kort door de bocht was, maar na het lezen van Lencioni’s interpretatie, concludeer ik dat deze drie kwaliteiten een krachtige samenvatting zijn van de vaardigheden die ik hierboven heb beschreven.

Bescheiden

Bescheiden teamspelers hebben geen groot ego, wijzen gemakkelijk op wat anderen hebben bijgedragen en stellen het teamdoel voorop. Ze zullen niet snel de aandacht op zichzelf vestigen of om erkenning vragen. Succes definiëren ze als iets gezamenlijks in plaats van iets individueels.

Bevlogen

Bevlogen teamspelers zetten zichzelf aan het werk en willen altijd meer kennis vergaren. Ze trekken verantwoordelijkheden naar zich toe, werken hard en doen meer dan van hen wordt gevraagd. Gedreven mensen zijn vanuit zichzelf gemotiveerd en toegewijd om het teamresultaat steeds weer naar een hoger niveau te tillen.

Betrokken

Betrokken teamspelers hebben oog voor elkaar en kunnen goed beoordelen wat in het team leeft. Ze gaan op een prettige en open manier met anderen om en begrijpen hoe hun woorden en daden anderen beïnvloeden. Hun effectieve omgang met anderen danken ze vooral aan het vermogen goede vragen te stellen en de bereidheid naar anderen te luisteren.

Word een ideale teamspeler

Een geweldig teamlid zijn, helpt je carrière vooruit. Dus het is de moeite waard deze vaardigheden beter te leren beheersen. Om een ideale teamspeler te worden, is het van belang zelf te doorgronden hoe jouw persoonlijkheid in elkaar zit. Wat kun je doen om effectiever met anderen samen te werken? En vraag daarna je collega’s en je leidinggevende om feedback. Hoe ervaren zij hun interactie en samenwerking met jou? Met hun (constructieve) oordeel over jouw competenties kun je je kwaliteiten als teamspeler verder versterken.

Hulp bij teamontwikkeling

Ieder team is zo sterk als zijn zwakste schakel. Uiteraard geldt dat voor de beschikbare kennis en het vakmanschap van de teamleden. Maar elk team dat bestaat uit mensen die zich volledig willen inzetten voor de gezamenlijke teamdoelen is succesvoller dan een verzameling vakspecialisten die alles liever alleen willen doen. Hoewel echte teamspelers hun kwaliteiten waarschijnlijk al van jongs af aan in huis hebben, kan iedereen leren (nog) beter in teams te functioneren. Een onderlinge discussie over wat iemand een ideale teamspeler maakt en jullie reflectie welk gedrag jullie (nog) meer van elkaar zouden willen zien, kan daar al heel veel waarde in bieden. Als je wilt, kan ik jullie gids zijn om een topteam te worden dat duurzaam haar doelen realiseert. Neem daarvoor graag contact met me op. Of lees in mijn E-book TEAMCRAFT over mijn aanpak en hoe je zelf al eerste praktische stappen kunt zetten.

Referentie

 • Lencioni, P., ‘The ideal team player’, 2016, John Wiley & Sons Inc., New York (VS).