Leiderschaps assessment

leiderschaps-assessment

Het leiderschaps assessment Leadership Circle Profile (LCP) heeft wereldwijd al meer dan een half miljoen leidinggevenden geholpen inzicht te genereren in hun vaardigheden. LCP is een 360 graden assessment dat zowel denkpatronen als leiderschapskwaliteiten evalueert en baseert zich op wetenschappelijke modellen. Naast zelfscores wordt 360-graden feedback vergeleken met scores uit een wereldwijde database. Hiermee helpt LCP leiders hun onbewuste gedrag en hun impact te begrijpen, inzicht te genereren in hun leiderschapsvaardigheden en hun potentieel voor groei in beeld te brengen.

Creatief

Resultaten van een LCP-assessment worden getoond in een cirkelvormige grafiek, waarin 29 dimensies van leiderschap zijn weergegeven. Resultaten in de bovenste helft van de cirkel heten de zogenaamde creatieve leiderschapscompetenties. Het zijn vijf dimensies die sterk correleren met effectief leiderschap en zakelijke prestaties. Ze zijn onderverdeeld in 5 groepen (met 18 sleutelcompetenties):

 • Relatie; het vermogen om met anderen om te gaan, zodat het beste uit mensen, groepen en organisaties wordt losgemaakt.
 • Zelfbewustzijn; de gerichtheid op voortdurende professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Authenticiteit; het vermogen om op een moedige en integere manier met anderen om te gaan.
 • Systeembewustzijn; mate waarin wordt gericht op het welzijn van een organisatie op langere termijn.
 • Prestatie; de mate waarin prestaties worden nagestreefd en gerealiseerd.

Reactief

De onderzijde van de cirkel representeert de zogenaamde reactieve denkgewoonten. Het zijn persoonlijke overtuigingen en aannames waartoe we neigen onder druk. Ze hebben hun basis in onze jeugd. Toen waren ze van waarde. Maar tegenwoordig staan ze mogelijk de effectiviteit van iemand’s leiderschap in de weg. Dit gedeelte van het leiderschapsprofiel is onderverdeeld in 3 dimensies (en 11 onderliggende gedragingen):

 • Controle; de mate waarin een persoon gevoel van eigenwaarde haalt uit realisatie van taken of behaalde prestaties.
 • Bescherming; de overtuiging dat men zich kan beschermen door zich terug te trekken of afstandelijk op te stellen.
 • Naleving; de mate van zelfrespect en veiligheid door te voldoen aan de verwachtingen van anderen in plaats van te handelen naar de eigen wensen en verlangens.

Magie van leiderschaps assessment LCP

De ware magie van LCP zit in het vermogen om ons te helpen onze sterke punten te begrijpen als we ‘in flow’ zijn: creativiteit en doelgerichtheid versus reactiviteit en angst. Het illustreert hoe we resultaten en relaties in evenwicht brengen. Als sleutelschalen vat LCP daartoe de essentie van een leiderschapsprofiel samen in vier kernindicatoren:

 1. Reactief-creatieve schaal; beschrijft de mate waarin motivatie van binnenuit komt of wordt bepaald door externe verwachtingen of omstandigheden. 
 2. Relatie-taakschaal; meet de mate van evenwicht die een persoon vertoont tussen vaardigheden om relaties te onderhouden en taakgericht doelen te bereiken.
 3. Benutting leiderschapspotentieel; combineert alle dimensies en vergelijkt die waarde met de scores van een referentiegroep.
 4. Leiderschaps effectiviteit; meet het niveau van effectiviteit als leider op basis van een aantal aanvullende vragen.

Tot slot

Het Leadership Circle Profile heeft tot doel leiders te helpen het delicate evenwicht tussen hun competenties en hun persoonlijkheid te vinden en daarmee de effectiviteit van hun leiderschap te vergroten. Ook iets voor jou? Neem contact met me op als je geïnteresseerd bent of meer wilt weten over hoe een LCP-assessment jouw leiderschap naar een hoger niveau kan tillen.

Referentie

Anderson, R.J. en W.A. Adams (2016), Mastering Leadership. New Jersey (VS): John Wiley & Sons.