Concrete stappen naar een betere wereld

concrete-stappen-naar-een-betere-wereld

TED is een nonprofit organisatie, gericht op verspreiding van geweldige ideeën, door middel van zogenaamde TED-talks. Dit zijn korte presentaties (van 18 minuten of minder) waarin een spreker zijn/haar gedachtengoed uiteenzet. Doel is steeds de toehoorders aan het denken te zetten, tot conversatie aan te zetten en te inspireren tot concrete stappen naar een betere wereld. TED begon in 1984 als een conferentie waarin vooral Technologie, Entertainment en Design centraal stonden. Tegenwoordig worden wereldwijd vrijwel alle mogelijke onderwerpen behandeld tijdens onafhankelijke TEDx-presentaties: van wetenschap tot ondernemen en van onderwaterleven tot wereldpolitiek.

Op maandag 21 januari 2019 bezocht ik een TEDx-event in de Grote Sint Laurenskerk in Alkmaar. De organisatie had zich voor de programmering van deze dag met zo’n 20 sprekers/optredens laten inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).

Duurzame ontwikkelings-doelstellingen

De Sustainable Development Goals, of Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, zijn het hart van een mondiale agenda die in september 2015 wereldwijd is bekrachtigd. Ze worden gepromoot als doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, ‘concrete stappen naar een betere wereld in 2030’. De 17 SDG’s beogen een eind te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in de wereld.

VN-lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling van de SDG’s naar nationaal beleid. Nederland heeft op het gebied van natuur en milieu al diverse doelstellingen en beleidsprogramma’s opgesteld die in lijn zijn met de SDG’s. Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn echter nog aanpassingen en aanvullingen mogelijk. Zowel bedrijven als overheden, NGO’s, kennisinstellingen én burgers zullen zich meer moeten inzetten om de doelen in 2030 te behalen. 

SDG’s en het bedrijfsleven

Alle bedrijven, groot en klein, kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van wereldproblemen. Met de Sustainable Development Goals hebben ondernemingen duidelijke handvaten gekregen om te werken aan gezonde bedrijfsresultaten met positieve impact.

Het belang en het economisch rendement van SDG’s worden erkend. Toch gaan bedrijven er nog niet massaal mee aan de slag. Het zijn nog vooral duurzaamheidsmanagers, communicatieafdelingen en CEO’s die erover spreken. Terwijl het juist belangrijk is om de SDG’s op alle niveau’s te implementeren om impact te creëren. De SDG’s horen thuis in de bedrijfsstrategie van iedere onderneming. Door meetbare targets te stellen en de voortgang te rapporteren, kan iedere onderneming op alle niveau’s duurzame ontwikkeling stimuleren.

SDG’s en ik

Na het zien van de film ‘An Inconvenient Truth‘ van Al Gore in 2006, waarin de impact van menselijk handelen op opwarming van de aarde wordt aangetoond, was ik zwaar onder de indruk. Ik kwam strijdvaardig uit de bioscoopzaal met het voornemen een actieve bijdrage te leveren aan het verduurzamen van de wereld. Maar na een paar maanden was de latente activist in mij al tot rust gekomen. Wat moest ik doen? De problemen leken me te groot en de oplossingen te complex. Veel verder dan afval scheiden, vegetarisch eten, zuinig doen met gas, water en licht, kwam ik daarom helaas niet.

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) zouden eenzelfde lot beschoren kunnen zijn. Maar als de TED-presentaties in Alkmaar me één ding duidelijk hebben gemaakt, is het wel dat iedereen een bijdrage kan leveren aan realisatie van de SDG’s; iedereen op zijn eigen wijze en schaalgrootte. En ik dus ook!

Met mijn pas gestarte onderneming, Paul Stroomer Coaching & Advies, kan ik daadwerkelijk bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen. Niet alleen door de wijze waarop ik mijn onderneming vormgeef, maar juist ook door als coach/adviseur duurzame ontwikkeling onder de aandacht te brengen en te houden.

Groei door verbinding

Als essentie van mijn onderneming heb ik ‘groei door verbinding‘ gekozen. Het is mijn stellige overtuiging dat door het maken van verbinding tussen mensen, processen en inhoud hun potentieel optimaal kan worden benut. Daarmee sluit ik aan op SDG-doelnummer 17 (‘Partnerships for the goals’) waarin wordt opgeroepen tot partnerschappen om doelstellingen te bereiken door het zoeken, vinden en maken van verbinding (in plaats van het creëren van grenzen):

  • Tussen en binnen diverse systemen en processen.
  • Binnen groepen mensen en tussen groepen mensen onderling.
  • In de mens zelf.

Duurzame coaching en leiderschap

SDG nummer 3 (‘Good health and well-being’) beschrijft het belang van goede gezondheid en welzijn voor iedereen, omdat “gezondheid essentieel is voor duurzame ontwikkeling”, stellen de Verenigde Naties. Met mijn coachingstrajecten beoog ik cliënten gezond te houden door ze met zichzelf in contact te brengen, ze hun balans te laten (terug)vinden en te laten leven in lijn met hun persoonlijke waarden en doelen. Door middel van coaching kan ik mensen aanzetten tot acties die er echt toe doen en hen helpen doelen te bereiken die eerder onbereikbaar leken.

Daarnaast ben ik gespecialiseerd in de coaching van (beginnende) leidinggevenden. Ik ben mij bewust dat ik met mijn ervaring een rol heb in het opleiden van duurzame leiders, in lijn met SDG 4 (‘Quality education’). Duurzaam leiderschap is leiderschap dat streeft naar duurzame bedrijfsvoering, zodanig dat niet alleen de continuïteit van de onderneming is gediend, maar ook de planeet en de samenleving. Duurzame leiders moeten verantwoordelijkheid nemen en bij hun beslissingen rekening houden met de consequenties voor mens en milieu. En, net zoals ik als coach streef naar ontwikkeling van mijn clienten, moeten duurzame leiders de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap van hun mensen ondersteunen. Mensen maken immers de organisatie. Mensen hebben volop potentieel. Het is een duurzame investering om juist dit potentieel tot ontwikkeling te brengen.

Duurzame veiligheid

Duurzame ontwikkeling ten aanzien van eerlijk werk en economische groei is beschreven in SDG 8 (‘Decent work and economic growth’). Dit betekent dat iedereen die kan werken, de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken onder goede werkomstandigheden. En dat is waar mijn advieswerk op het gebied van veiligheid over gaat. Ik kan assisteren door middel van:

  • Praktisch advies ter reductie van het aantal ongevallen en veiligheidsincidenten.
  • Opzet van een systematiek om risico’s en beheersmaatregelen van kritische werkprocessen in kaart te brengen (en te houden). De gekozen beheersmaatregelen zorgen er voor dat risicovolle situaties niet ontstaan of dat de eventuele gevolgen beperkt blijven.
  • Programmatische aanpak voor geborgde implementatie en borging van veiligheidsmaatregelen.

De Nederlandse industrie behoort tot de veiligste ter wereld. Maar ieder ongeval blijft er één te veel. Mooi om te zien dat partners uit het bedrijfsleven, overheid en wetenschap zich hebben verenigd in het programma Duurzame Veiligheid 2030, dat streeft naar een vitale (petro)chemische industrie zonder noemenswaardige incidenten. Andere sectoren zouden hier een voorbeeld aan kunnen en moeten nemen. 

Duurzame bedrijfsvoering

We komen uit een tijd waarin we veel bezig waren met de korte termijn: geld verdienen voor de aandeelhouders. Maar ik ben blij dat het in bedrijven meer en meer over de lange termijn gaat, zoals beschreven in SDG 12 (‘Responsible consumption and production’). Veel bedrijven vragen zich nog af op welke wijze ze de SDG’s levend moeten maken en houden in hun onderneming. Volgens mij is het vooral van belang om vanuit het hart van de onderneming een link te leggen naar de SDG’s. Mijn advieswerk over operationeel management kan daar een bijdrage aan leveren:

  • Facilitering bij de ontwikkeling van een bedrijfsvisie/-strategie, inclusief het aanhaken van de rest van de organisatie.
  • Verduidelijken van doelstellingen voor de organisatie en het team.
  • Bieden van een duidelijke structuur waarbinnen bedrijfsresultaten worden geëvalueerd en bijgestuurd.

SDG’s en jij?

De SDG’s gaan ook over jou! Grote kans dat de kleding die je koopt, afkomstig is uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Door jouw shirtje ben je verbonden met de werkomstandigheden ter plaatse, de hoeveelheid water die wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie en de duurzaamheid van het verbouwde katoen. En dat geldt voor heel veel van de spullen die je koopt en gebruikt. Wat te denken van de uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten? En wat is de impact van dat lekkere biefstukje op je bord?

Ik ben geen heilige en ik ben ook zeker niet van plan je te vertellen hoe jij je leven moet leiden. Maar ik wil wel proberen je bewust te maken van de keuzes die jij en ik iedere dag (kunnen) maken. Wij kunnen wel degelijk iets doen om wereldwijde duurzame ontwikkeling te helpen realiseren. Door bewust te kiezen voor producten en diensten die duurzame ontwikkeling ondersteunen, kunnen ook wij bijdragen aan het behalen van de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen. Wat nodig is zijn mensen die zelf concrete stappen naar een betere wereld (durven) zetten en niet alleen naar anderen kijken. Waarom zouden wij als consumenten (en kleine ondernemers) niet zelf de vraag naar duurzame producten en diensten creëren? Waarom zouden we niet allemaal een steentje bijdragen? Niet vanaf morgen, maar vanaf vandaag!